Εξοπλισμός αισθητικής: Οι κίνδυνοι στη χρήση laser και η ανάγκη ειδικού τεχνικού ασφαλείας

Η χρήση laser στα ιατρικά μηχανήματα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Οι εφαρμογές τους αφορούν κυρίως την οφθαλμολογία, τη δερματολογία, τη χειρουργική αλλά και τη διάγνωση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Στον τομέα της δερματολογίας, ο εξοπλισμός αισθητικής με laser χρησιμοποιείται σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, από την αφαίρεση τατουάζ μέχρι τη μείωση της κυτταρίτιδας. Επειδή ακριβώς τα αισθητικά μηχανήματα με laser είναι πολύ διαδεδομένα, τίθεται το ζήτημα της ορθής και ασφαλούς χρήσης τους. Ενώ για την αξιοποίηση του laser σε χειρουργικές διαδικασίες απαιτείται ειδικευμένος χειρουργός, όταν το laser χρησιμοποιείται για μη επεμβατικούς και αισθητικούς σκοπούς, δεν προβλέπονται ειδικές προδιαγραφές ασφάλειας σχετικά με το χειριστή.

Ωστόσο, η απασχόληση υπεύθυνου ασφάλειας laser σε όλα τα κέντρα αισθητικής που χρησιμοποιούν laser είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική.

Κίνδυνοι από την ακτινοβολία laser

Η μη ορθή χρήση του laser στο δέρμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο με το διοδικό όσο και με το CO2 laser. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και δευτερογενείς κίνδυνοι, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την ίδια τη δέσμη της ακτινοβολίας αλλά με τη λειτουργία της συσκευής. Έτσι, από την υψηλή τάση ελλοχεύει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η πρόκληση πυρκαγιάς ή η έκρηξη, ενώ από το ενεργό υλικό του laser μπορεί να εκλυθούν τοξικά αέρια. Υπό αυτή την έννοια, κινδυνεύουν τόσο οι ασθενείς όσο και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Τεχνικός ασφαλείας laser

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται να υπάρχει σε κάθε κέντρο αισθητικής εκπαιδευμένος τεχνικός ασφαλείας laser, ο οποίος θα παίρνει μέτρα ελέγχου για την αποφυγή τέτοιου είδους κινδύνων, θα παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό για ζητήματα ασφαλείας και θα υποχρεώνει τους εργαζομένους να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας, όπως προστατευτικά γυαλιά.

Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του υπεύθυνου ασφαλείας laser είναι τα ακόλουθα:

  • Ταξινομεί σε κλάσεις και τύπους τον εξοπλισμό αισθητικής ανάλογα με την επικινδυνότητά του.
  • Κάνει εκτίμηση των κινδύνων, ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
  • Διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους στα ιατρικά μηχανήματα και κάνει επιθεωρήσεις.
  • Εγκρίνει τη λειτουργία συσκευών υψηλού κινδύνου.
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού.
  • Αρχειοθετεί και αξιολογεί πιθανά συμβάντα και ατυχήματα.

Τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία

Η ελληνική νομοθεσία δεν υποχρεώνει τον εργοδότη του ινστιτούτου αισθητικής να απασχολεί ειδικευμένο υπεύθυνο ασφαλείας. Η μόνη προδιαγραφή είναι ο εργοδότης να καθίσταται υπεύθυνος. Κρίνεται, όμως, επιτακτική η ανάγκη να θεσπιστεί νομοθετικά η υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας με γνώσεις ακτινοφυσικής, ο οποίος θα εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού αισθητικής για το δέρμα και τα μάτια. Η εκτίμηση των πιθανών κινδύνων με βάση το μήκος και τη διάρκεια έκθεσης καθώς και την ταξινόμηση των μηχανημάτων με laser σύμφωνα με το πρότυπο IEC θα μειώσει κατά πολύ τον αριθμό αλλά και τη βαρύτητα των ατυχημάτων στα κέντρα αισθητικής.