Γεννήτριες πετρελαίου ή βενζίνης: Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και διαφορές

Οι δύο βασικοί τύποι γεννήτριας είναι πετρελαίου και βενζίνης. Κάθε τύπος έχει τα χαρακτηριστικά του και διαφέρει αρκετά από τον άλλο, με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το τι θα επιλέξει κάθε εγκατάσταση έχει να κάνει με τις ανάγκες και τη λειτουργία της.

Ας τα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω σύμφωνα με τους επαγγελματίες του χώρου – Mr Tool.

Γεννήτριες πετρελαίου

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των πετρελαιοκινητήρων είναι η αποδοτικότητα των καυσίμων τους λόγω της υψηλότερης συμπίεσης του κινητήρα ντίζελ. Έτσι, το κόστος χρήσης μιας γεννήτριας ντίζελ είναι χαμηλότερο από αυτό μιας γεννήτριας βενζίνης και αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο πολλές βιομηχανίες βασίζονται σε καύσιμα ντίζελ για τις δραστηριότητές τους. Στην πραγματικότητα, οι γεννήτριες ντίζελ είναι η ραχοκοκαλιά των μεταλλευτικών και κατασκευαστικών βιομηχανιών.

Οι κινητήρες diesel, και επομένως οι γεννήτριες diesel, διαρκούν επίσης περισσότερο και δεν χάνουν την αξία τους. Γιατί έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής; Επειδή οι κινητήρες ντίζελ δεν χρειάζεται να εργάζονται τόσο σκληρά όσο οι βενζινοκινητήρες, για να έχουν την ίδια ισχύ. Αυτό έχει και το επιπλέον ευεργετικό αποτέλεσμα ότι οι γεννήτριες πετρελαίου χρειάζονται λιγότερη συντήρηση.

Από την άλλη, όλοι οι κινητήρες πετρελαίου και συνεπώς και οι γεννήτριες παρουσιάζουν και μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, εκπέμπουν πιο επιβλαβή αέρια και διοξείδιο του άνθρακα ανά λίτρο καυσίμου σε σχέση με τη βενζίνη. Επίσης, παρόλο που παρουσιάζουν ελάχιστες βλάβες, όταν τελικά παρουσιάσουν, η βλάβη θα είναι πιο μεγάλη και ακριβή.

Γεννήτρια πετρελαίου Honda

Γεννήτρια πετρελαίου / Alex Borland, publicdomainpictures.net

Γεννήτριες βενζίνης

Οι γεννήτριες βενζίνης έχουν το θετικό ότι βγαίνουν σε μια μεγαλύτερη ποικιλία χαρακτηριστικών για διάφορες εφαρμογές και budgets. Έτσι, παρόλο που η βενζίνη δεν έχει τόση αποδοτικότητα ως καύσιμο όπως το πετρέλαιο, από την άλλη έχει λειτουργία σε διάφορα μοντέλα υπό πολύ πιο οικονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

Από την άλλη, η βενζίνη είναι πολύ πιο πτητική από το ντίζελ. Έτσι, αν μεταφέρετε πολλά καύσιμα για τη γεννήτριά σας, το diesel είναι μια ασφαλέστερη επιλογή. Επίσης, λόγω του τρόπου λειτουργίας των κινητήρων ντίζελ, είναι πολύ πιο ασφαλείς από τους βενζινοκινητήρες. Καθώς δεν υπάρχει καμία ανάφλεξη από σπινθήρα, δεν υπάρχει και κίνδυνος έκρηξης. Βέβαια, οι γεννήτριες βενζίνης έχουν πλέον μια ολόκληρη ποικιλία χαρακτηριστικών και ελέγχων ασφαλείας, για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια της χρήσης τους.

Ένα άλλο πρόβλημα με τις γεννήτριες βενζίνης είναι ότι φτάνουν σε υψηλότερη θερμοκρασία από τις αντίστοιχες ντίζελ. Αυτό οδηγεί σε περισσότερες φθορές στα εξαρτήματα της γεννήτριας με την πάροδο του χρόνου, κάτι που σημαίνει συχνότερη συντήρηση και ανάγκη για επισκευή, και τελικά, συντομότερη διάρκεια ζωής. Κατά συνέπεια, οι γεννήτριες βενζίνης δεν μπορούν να λειτουργούν σε συνεχή κατάσταση για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Γεννήτρια βενζίνης

Γεννήτρια βενζίνης / jeanvdmeulen, Pexels.com

Συμπερασματικά

Κάθε τύπος γεννήτριας πετρελαίου και βενζίνης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για σύντομη και ελαφριά χρήση, η γεννήτρια βενζίνης είναι προτιμότερη, καθώς είναι φθηνότερη και πιο καθαρή. Από την άλλη, για παρατεταμένη και βαριά χρήση, όπως στη βιομηχανία, οι γεννήτριες πετρελαίου είναι η πιο αποδοτική λύση.