Μόνωση πράσινης ταράτσας

Είναι η τελευταία λέξη της αρχιτεκτονικής. Συνδυάζει τα οφέλη της μόνωσης ταράτσας, της αισθητικής αρτιότητας και του περιβαλλοντολογικού παραδείσου. Ο λόγος φυσικά για τις πράσινες ταράτσες, τα «φυτεμένα» κτήρια που ξεπροβάλλουν σιγά σιγά πάνω από τα κεφάλια μας, δίνοντας χρώμα στο γκρίζο της πόλης. Τα οφέλη της πράσινης ταράτσας είναι αναρίθμητα από κάθε άποψη. Θα το πούμε απλά. Είναι σαν να ζείτε σε ένα εξωτικό παράδεισο μέσα στην πόλη, συν το γεγονός ότι επιτυγχάνετε την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας. Ένας παράδεισος, λοιπόν, με πολλαπλά προτερήματα.

πρασινες ταρατσες- monoiso.gr μονώσεις ταρατσών

Η απόφαση να σπείρετε την ταράτσα σας είναι εύκολη. Υπάρχουν, όμως, κάποια ζητήματα που πρέπει να εξετάσετε, πριν προβείτε στη σπορά. Πρόκειται, κυρίως, για τεχνικά ζητήματα που αφορούν αφενός την στεγανοποίηση του υποστρώματος και αφετέρου τον τύπο της φύτευσης. Ας παραθέσουμε κάποιες απαραίτητες πληροφορίες.

Αρχικά, η ανθεκτική στεγάνωση και μόνωση είναι νευραλγικό σημείο για την επιτυχία ενός φυτεμένου δώματος. Οι αντιριζικές στεγανωτικές μεμβράνες (που χρησιμοποιούνται στις πράσινες ταράτσες) αποτελούνται από τροποποιημένη άσφαλτο, φέρουν ως εσωτερικό οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα υψηλών μηχανικών αντοχών και έχουν άνω και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου. Επιπρόσθετα, έχουν ειδικό αντιριζικό πρόσθετο για προστασία από τη διάτρηση των ριζικών συστημάτων. Είναι οι πλέον κατάλληλες για τη στεγάνωση ενός φυτεμένου δώματος γιατί είναι εύκαμπτες και προσαρμόζονται πιο εύκολα τις ιδιομορφίες του υποστρώματος. Τέλος, έχουν ιδιαίτερη επιτυχία στις ενώσεις τους, γιατί τήκονται στα άκρα και γίνονται ένα όλο, πράγμα που εγγυάται τη στεγανότητα της επιφάνειας.

Οι φυτεμένες ταράτσες διακρίνονται σε τρεις τύπους:

  • Στο σύστημα εκτατικού τύπου: Πυρήνας του συστήματος αυτού είναι η ασφαλτική αντιριζική στεγανωτική μεμβράνη και η αποστραγγιστική μεμβράνη. Η αντιριζική μεμβράνη προστατεύει το σύστημα από τη διάτρηση των ριζικών συστημάτων και παράλληλα το στεγανοποιεί. Η πολυστρωματική αποστραγγιστική μεμβράνη εξασφαλίζει ταχεία αποστράγγιση του πλεονάζοντος νερού και προστατεύει την αντιριζική μεμβράνη από μηχανικές καταπονήσεις. Επιπλέον, εντός των κωνοειδών της προεξοχών αποθηκεύει ικανή ποσότητα νερού, για να διατηρείται νωπό το κηπευτικό χώμα, εξασφαλίζοντας με αυτόν το τρόπο οικονομία ποτίσματος και άριστη λειτουργία του κήπου.
  • Σύστημα εντατικού τύπου: Στο εντατικό σύστημα, το νερό αποθηκεύεται σε μια φυσική δεξαμενή νερού, μια ειδικά σχεδιασμένη πλάκα πετροβάμβακα δηλαδή που βρίσκεται κάτω από τη φύτευση, και αποδίδεται στα φυτά με φυσικό τρόπο. Αυτή η πλάκα πετροβάμβακα αποτελεί ένα παραπάνω φίλτρο για τη διήθηση του κηπευτικού χώματος. Οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού τοποθετούνται επάνω από το πολυστρωματικό αποστραγγιστικό αυτό φύλλο. Όταν οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού γεμίσουν, το πλεονάζον νερό αποχετεύεται μέσω του αποστραγγιστικού φύλλου προς τις υδρορροές του δώματος. Το αποστραγγιστικό φύλλο εμποδίζει με αυτό τον τρόπο τη συσσώρευση νερού στο στρώμα του κηπευτικού χώματος, κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφικό για τα ριζικά συστήματα των φυτών. Το αποστραγγιστικό φύλλο έχει μεγάλη αντοχή σε συμπίεση και είναι ανθεκτικό στις μεγάλες πιέσεις που επιβάλλει ένα σύστημα εντατικής φύτευσης.
  • Συστήματα για «σκληρό» τοπίο που συνδυάζεται με εντατική φύτευση: Η δημιουργία ενός σύνθετου τοπίου με χώρους για πεζούς ή τροχήλατα οχήματα είναι απαιτητική. Η στεγάνωση του συστήματος πρέπει να γίνει με ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη, η οποία πρέπει να είναι αντιριζική στα σημεία που υπάρχει φύτευση. Στις περιπτώσεις που το «σκληρό» τοπίο αποτελείται μόνο από κατασκευές για πεζούς (πεζοδρόμια, χώροι συνάθροισης κοινού), η αποστράγγιση του συστήματος γίνεται με πολυστρωματική αποστραγγιστική μεμβράνη, η οποία εξασφαλίζει ταχεία αποστράγγιση του πλεονάζοντος νερού και προστατεύει την υποκείμενη στεγανωτική μεμβράνη από μηχανικές καταπονήσεις. Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες είναι όλες πολυστρωματικά φύλλα, τα οποία αποτελούνται από ένα αποστραγγιστικό πυρήνα πολυστυρενίου με κωνοειδείς προεξοχές ορισμένου πάχους και επικολλημένων αμφίπλευρα με επανασυγκολλούμενη κόλλα διαρκείας, δύο επικαλύψεων. Η άνω επικάλυψη συγκρατεί το υλικό που έπεται της αποστραγγιστικής μεμβράνης, το οποίο ανάλογα με την κατασκευή μπορεί να είναι χώμα, άμμος, κλπ.. Η κάτω επικάλυψη προσφέρει προστασία από μηχανικές καταπονήσεις στην υποκείμενη αποστραγγιστική μεμβράνη. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μεταξύ της αποστραγγιστικής μεμβράνης παρεμβάλλεται ένα επιπλέον φύλλο προστασίας της στεγανωτικής μεμβράνης, το οποίο προσφέρει προστασία από στατικά ή δυναμικά φορτία.

Για περισσότερες πληροφορίες περί ανακαίνισης κατοικιών και μόνωσης επισκεφτείτε την ChromaDecor.gr.